Snabb service - Fri frakt över 600kr- Säker betalning.

Din varukorg är tom!

Tilvas Integritetspolicy

I vår policy för behandling av dina personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

 

VEM ANSVARA FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER? 

Tilva Stålsmycken AB (org,nr 559194-9507) är personuppgiftansvarig för de uppgifter som du skickat till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/697).

LAGLIG GRUND

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. Här beskrivs för vilket ändamål vi samlar in personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Tilva.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi behandlar och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss vid ett köp/beställning, anmäler dig till event/kundkvällar, kontaktar kundtjänst, deltar i tävlingar och använder tilva.se. Det kan också skapas data om dig när du utnyttjar kampanjer/erbjudanden. Våra websidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker tilva.se behandlar vi uppgifter om din webbläsarinställning och teknisk information om din enhet och användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL? 

Uppgifterna används för att vi ska fullfölja våra åtagande gentemot dig, administrera reklamationsärende/byten och i övrigt ge dig god service samt i marknadsförändringsändamål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Tilvas marknads- och kundanalyser, affärs och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statisktik och kundsegmenteringar. Tilva kan också till kunder göra generell marknadsföring som sms och e-post. Marknadsföring kan också baseras på profyleringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data. Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller rättsliga anspråk. Det kan tex innebära kontroller av misstänkt beddrägligt beteende.

KONTAKTUPPGIFTER

Administrera medlemskap och marknadsföringsutskick. Uppgifter: Namn, e-post. Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

HANTERING AV KÖP

Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar/ reklamationer och returer. Uppgifter: Namn, adress, telefon, orderinformation och detaljer om köpet. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse. 

MARKNADSFÖRING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vissa relevanta produktrekomendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, tex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudande och inbjudningar till event. Uppgifter: Namn, adress, e-post, telefon, användande av websidor och andra digitala kanaler. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

KÖPDATA

Statistiskt riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer. Uppgifter: Detaljer kring köpet. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

FÖRMÅNER, ERBJUDANDE OCH EVENT 

Hantering av förmåner, erbjudande, event och tävlingar. Uppgifter: Namn, adress, teleon och e-post. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

RESPONSDATA

Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Köp eller andra former av inlösen, tex.kupong och koder. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

KLICKDATA

Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende. Uppgifter: Öppning av, och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital komunikation. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

WEBBDATA

Vi använder även tredjepartscookies och pixlar för att tillåta tjänster som Facebook, Instagram och Google att presentera relevant och riktad marknadsföring på deras sidor för att statistiskt anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidarutveckla och förbättra webbplatsen och rikta marknadsföring baserat på beteende.
Uppgifter: IP-adress, cockies, besökshistorik, teknisk data om dina enheter. Laglig grund: Fullgörande av medlemsavtal, berättigat intresse.

HANTERING AV KUNDTJÄNSTÄRENDE

Kommunicera och besvara frågor som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål. Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter kring köp, tekniska uppgifter. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.

VEM BEHANDLAR UPPGIFTERNA?

Din integritet är mycket viktig för oss. Tilva säljer inte dina uppgifter till andra företag men använder betrodda tredje parter som får tillgång till nödvändig information för att kunna tillhandahålla service såsom Klarna, PostNord och underhåll av webbsidan. Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, dvs företag som Tilva samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distrubition och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Tilva anger.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER? 

Tilva lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

LAGRINGSTID

Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

DINA RÄTTIGHETER/ REGISTERUTDRAG

Du kan kostnadsfritt, max en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Tilva behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran har kommit in. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Begäran om utdrag skickas skriftligen och underskriven per post till Tilva Stålsmycken AB. Fringshultsvägen 150. 43963 Frillesås

DINA RÄTTIGHETER/ RÄTTELSE OCH RADERING 

Tilva ansvara för att de uppgifter vi behandlar av dej är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund kan du begära att få dem rättade eller raderade. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldighetersom hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

DINA RÄTTIGHETER ATT BEGRÄNSA BEHANDLINGEN

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandlingen som baseras på intresseavvägning eller sam-tycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via e-post eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

DINA RÄTTIGHETER/ DATAPORTABILITET

Du har rätt att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till Tilva överförda till en annan personuppgiftsavsvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

DINA RÄTTIGHETER/ KLAGOMÅL

Om du anser att data behandlas i strid mot gällande regelverk, bör du anmäla detta till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till datainspektionen. www.datainspektionen.se

 

KONTAKTUPPGIFTER

Tilva Stålsmycken AB
E-post: info@tilva.se
Telefon: 0735-031827
Adress: Fringhultsv 150 439 63 Frillesås

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen